Gezin en zwangerschap

Wanneer er een levenspartner wordt gekozen, moeten een aantal heel belangrijke vragen worden beantwoord. Aangezien hemofilie een erfelijke aandoening is, moet de partner van de patiënt hiervan volledig op de hoogte zijn.

Hemofilie kan op twee manieren worden overgedragen, ofwel via de vader ofwel via de moeder:

  1. Een vader met hemofilie zal zonen hebben die niet aan de ziekte lijden en dochters hebben die draagsters zijn van het hemofilie-gen.
  2. Een moeder die draagster is van het hemofilie-gen heeft bij elke zwangerschap evenveel kans op een zoon met of zonder hemofilie en een dochter die al dan niet draagster is van het gen.

Het merendeel van de bevallingen kunnen via de natuurlijke weg gebeuren. Een keizersnede is dus niet noodzakelijk. Indien de moeder draagster is van het gen, is het heel belangrijk dat haar arts hiervan op de hoogte is. Het geslacht van het ongeboren kind moet minstens gekend zijn door de arts, zodat een noodplan kan worden opgesteld in geval van complicaties bij de bevalling. Aangezien de hoeveelheid bloedstollingsfactor stijgt naarmate de bevalling vordert, is er meestal geen reden om een grote bloeding te vrezen op het moment van de bevalling. Het risico van een grote bloeding blijft echter bestaan tijdens de eerste weken na de bevalling.

Het zijn meestal de mensen die weinig weten over hemofilie die zich zorgen maken over de bevalling van een vrouw die draagster is van het hemofilie-gen. Hen informeren is dan ook van cruciaal belang, ook al omdat u op die manier het uiterst belangrijke steunnetwerk kunt opbouwen.

Veelgestelde vragen

LEES MEER

U en uw partner

LEES MEER