Veelgestelde vragen

    De levenspartner van iemand met hemofilie moet kunnen aanvaarden dat hij/zij een erfelijke aandoening kan doorgeven aan zijn/haar kinderen en moet omkunnen met de eventuele impact van de behandeling van een bloeding op zijn/haar levenswijze.

      Ze moet ervoor zorgen dat haar arts weet dat ze draagster is van het hemofilie-gen. Tijdens de zwangerschap van een draagster van hemofilie is een multidisciplinaire benadering aan te bevelen. Het beste is dat de vrouw en haar partner alles bespreken met een hematoloog, een verloskundige en een adviseur erfelijke aandoeningen om mogelijkheden te bespreken zoals prenatale diagnose, behandeling tijdens de bevalling en postnatale verzorging. U kunt terecht bij verschillende instanties voor precieze informatie.