Peuters

Met peuters bedoelen we kinderen van 13 tot 36 maanden. Op deze leeftijd trekken kinderen op verkenning, leren ze stappen en communiceren, maken ze kennis met hygiëne, stoppen ze met borstvoeding, leren ze de angst van het scheiden het hoofd te bieden en ontwikkelen ze vertrouwensrelaties. Het is ook de periode waarin kinderen woedebuien krijgen, met hun hoofd bonken, met voedsel gooien, bang zijn voor vreemdelingen, hun luier uitdoen en overal opklimmen. Dit gedrag is typisch voor peuters, ongeacht of ze lijden aan hemofilie.

Ups & downs

Voor ouders van peuters die lijden aan hemofilie is dit een van de moeilijkste perioden. Denk erom dat kinderen op deze leeftijd vrij op verkenning moeten kunnen trekken en hun eigen grenzen moeten leren kennen. Indien u zich te beschermend opstelt, kunt u de nieuwsgierigheid van uw kind fnuiken. Uw kind zal regelmatig vallen en door zijn leeftijd niet noodzakelijk een verband leggen tussen die valpartijen en zijn verwondingen. Het is zeker dat uw kind zich zal verwonden. Wanneer dat gebeurt, is het zeer belangrijk om uw kind te leren dat de behandeling ervoor zorgt dat de verwonding zal genezen.

Een kwestie van evenwicht

Kinderen van een jaar oud zijn wat verziend en hebben een minder goed beeld van oneffenheden. Op tweejarige leeftijd bedraagt hun gezichtsscherpte 20/60. Op driejarige leeftijd is dit gestegen tot 20/40. Doordat uw kind zich voortdurend zal stoten aan voorwerpen, is het vrijwel onmogelijk om kleine verwondingen te voorkomen. U kunt scherpe hoeken afdekken of de kleding van uw kind aanpassen, maar het is belangrijk om niet te beschermend op te treden. Sommige kinderartsen raden een valhelm aan. Anderen zijn van mening dat het dragen van een helm het evenwicht van het kind verstoort en dat het kind moet leren stappen zonder helm. Lijdt uw kind aan ernstige hemofilie, dan zal de eerste bloeding zich waarschijnlijk voordoen wanneer hij een peuter is. Indien uw kind zich verwondt, is het belangrijk dat u weet welke behandelingen mogelijk zijn. Het is vaak tijdens de peuterjaren dat de mogelijkheid van infusen thuis zich voor het eerst aandient. Het is mogelijk dat u enkele klippen moet omzeilen, bijvoorbeeld het vinden van een ader voor de injectie. Dit is een onderwerp dat u moet bespreken met uw zorgteam. Het team is er om u te helpen. Het is dan ook belangrijk om steeds contact op te nemen met de coördinerende zorgverlener of de hematoloog wanneer u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld als u niet zeker bent of uw peuter een bloeding heeft.

Geniet van het samenzijn met uw kind

Maak plezier samen met uw peuter. Vergeet niet dat het een normaal kind is, dat net zoals alle peuters op verkenning moet trekken en zijn omgeving moet leren kennen. Na verloop van tijd krijgt u meer ervaring en vertrouwen en zal de zorg voor uw kind heel natuurlijk aanvoelen. Preventieve behandelingen zijn de sleutel om uw kind een normaal leven te bieden. Dit gaat gepaard met ups en downs, maar dat geldt net zo goed voor kinderen zonder hemofilie. Geniet dus met volle teugen van het samenzijn met uw kind.

Veelgestelde vragen

LEES MEER

Kleuters

LEES MEER