Veiligheid

    In de jaren negentig werd recombinante bloedstollingsfactor ontwikkeld voor de behandeling van hemofilie A en B. Hierbij werden uiterst strikte veiligheidsmaatregelen gevolgd om de overdracht van ziekten te voorkomen. De bloedstollingsfactor ondergaat eerst een zuiveringsproces. Het eindproduct wordt vervolgens onderworpen aan een viraal desactiverings procedé. Tijdens deze stap vinden verschillende behandelingen plaats met behulp van warmte en solventen /detergenten om alle virussen die zich mogelijk nog in de bloedstollingsfactor bevinden, te verwijderen. Deze virusdesactivering is bijzonder doeltreffend om hiv en hepatitis B en C te verwijderen. Daarna ondergaat de bloedstollingsfactor andere analyses om na te gaan of er nog bacteriën of virussen aanwezig zijn en te garanderen dat het product voldoet aan alle normen, met inbegrip van de activiteitsnormen.

    Een infectie met het hepatitis B-virus komt ongeveer een keer per miljoen bloedtransfusies voor. Doordat uw kind hemofiliepatiënt is, is de kans groter dat hij of zij een bloedtransfusie nodig heeft. U hoeft zich echter geen zorgen te maken over het risico op hepatitis B, want hij of zij heeft normaal al een vaccinatie gekregen tegen deze ziekte.

    Voor hemofiliepatiënten die bloedproducten toegediend kregen tijdens de jaren zeventig en tachtig was hepatitis C een ernstig probleem. Door de selectiemethoden voor donoren en de virusdesactiveringsprocedés is het risico om hepatitis C op te lopen quasi onbestaande. Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C.

    Gelukkig behoort de infectie door HIV via bloedstollingsfactor vandaag tot het verleden. Het blijft mogelijk dat nieuwe, onbekende agentia de bloedvoorraad besmetten.

    De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg op het gebied van hemofilie en het bloedtoevoersysteem, inclusief de CHS, de hemofiliebehandelcentra, consumentenorganisaties en de bloedtransfusiedienst (de Belgische hemofilievereniging AHVH www.ahvh.be), de gebruikersverenigingen en de bloedtransfusiedienst) en tal van instanties overal ter wereld, zijn echter waakzaam voor nieuwe gevaren en nemen hun verantwoordelijkheid voor wat betreft de onschadelijkheid van bloedproducten bijzonder ernstig.