Veelgestelde vragen

  Uw kind zal er net zo veilig zijn als de andere kinderen. Door het personeel van de school in te lichten, kunt u er als ouder/zorgverlener voor zorgen dat de veiligheid van het kind op school wordt gemaximaliseerd.

  Nee, dat hoeft niet. Het is heel belangrijk voor zijn gevoelsmatige en sociale ontwikkeling dat uw kind kan spelen met zijn vriendjes.

  Uw kind kan deelnemen aan de meeste lichamelijke activiteiten. Bepaalde activiteiten zijn echter af te raden. Het personeel van het hemofiliebehandelcentrum kan zowel u als het personeel van de school hierover meer inlichtingen verstrekken.

  Stappen is een uitstekende oefening. Indien ook uw andere kinderen te voet naar school mogen, kan uw kind met hemofilie hen vergezellen.

  Praat bij aanvang van het schooljaar met de leerkracht van uw kind. Een goede start is belangrijk. Er bestaan uitstekende informatieboekjes en -brochures over hemofilie, evenals een video voor leerkrachten. Vraag hierover meer informatie aan de gespecialiseerde verpleegkundige.

  Voor een kind van deze leeftijd is beschermende kleding doorgaans niet nodig. Zorg ervoor dat uw kind wel steeds een helm draagt tijdens het fietsen. Ook indien het kind aan sport doet, is de nodige beschermende kleding vereist.

  Het is heel belangrijk dat de ouders/zorgverleners samen met het personeel van de school maatregelen uitwerken die moeten worden genomen in noodgevallen. De gespecialiseerde verpleegkundige kan u helpen op dit gebied.

  Het gebeurt regelmatig dat kinderen van deze leeftijd hun bloedingen verzwijgen. Spoor uw kind ertoe aan om u van bloedingen op de hoogte te brengen (wees zelf heel aandachtig) en leg steeds de nadruk op de positieve aspecten van de behandeling.

  De leeftijd waarop kinderen geïnteresseerd raken in hun behandeling kan verschillen. Moedig uw kind altijd aan om te helpen. Begin met eenvoudige taken toe te vertrouwen, zoals de fles met bloedstollingsfactor halen, de doos openen en de fles openmaken. Zorg ervoor dat de tijd die besteed wordt aan een behandeling een speciaal ogenblik wordt voor u en uw kind. De gespecialiseerde verpleegkundige kan u hieromtrent heel wat tips geven.