Hart- en vaataandoeningen

Cardiovasculaire aandoeningen vormen een natuurlijk onderdeel van het ouder worden en zijn dan ook de voornaamste doodsoorzaken ter wereld. Ouder worden met hemofilie is een vrij nieuw onderzoeksgebied en er is nog niet veel literatuur beschikbaar specifiek over het omgaan met aandoeningen gerelateerd aan ouder worden. Onderzoeksinitiatieven zijn volop in ontwikkeling en worden aangemoedigd vanuit de maatschappij.

Hemofilie beschermt mij tegen cardiovasculaire aandoeningen. Juist of fout?

Vroeger werd er nog al eens gedacht dat een bloedingsstoornis zoals hemofilie een beschermend effect zou hebben voor cardiovasculaire aandoeningen.

Recente studies hebben dit echter weerlegd: Bij de gehele populatie, inclusief hemofiliepatiënten, blijven hartproblemen één van de voornaamste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit.

Het is dus van belang om de risicofactoren te kennen en de alarmsignalen weten te herkennen om preventief eventuele problemen te vermijden of uit te stellen.

Alt tag
Alt tag

Welke zijn de risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen?

Een zeer belangrijke risicofactor voor het al dan niet ontwikkelen van een hart- en/of vaataandoening is de leeftijd. Uit studies is gebleken dat elke tien jaar men ouder wordt, het risico op een cardiovasculaire aandoening verdubbeld. Ook hypertensie, diabetes en HIV infectie zijn niet te onderschatten risicofactoren.

Naast de hierboven vermelde risicofactoren zijn er ook nog enkele andere waar we zelf wel een belangrijke invloed op kunnen hebben. Mits (kleine) aanpassingen aan de levensstijl kan het risico op een laag-cholesterol  hart- en/of vaataandoening tot een minimum herleid worden: stoppen met roken, regelmatig fysieke activiteiten uitoefenen, een dieet volgen, het vermijden van obesitas, stress en grote hoeveelheden alcohol.

 

Praat erover met je arts!

Het is van belang om regelmatig gescreend te worden voor eventuele aandoeningen ter hoogte van het hart. Vaak wordt dit nog over het hoofd gekeken bij hemofiliepatiënten door de focus op andere klinische problemen zoals bloedingen, gewrichtsschade of infecties die men opgelopen door transfusie van geïnfecteerd bloed. Praat hier dus zeker over met uw behandelende arts.

Enkele vragen die u zou kunnen stellen aan uw behandelende arts over dit thema

  1. Er is in mijn familie een voorgeschiedenis van hartaandoeningen. Wat betekent dit precies voor mij?
  2. Welke zijn de andere risicofactoren voor hartaandoeningen naast een familiale voorgeschiedenis?
  3. Beïnvloedt het hebben van hemofilie het risico op hart- en vaataandoeningen?
  4. Wat zijn de eerste signalen van een cardiovasculair probleem?
  5. Als ik één of meerdere van deze symptomen gewaarwordt, wat moet ik dan doen?
  6. Welke aanpassingen aan mijn levensstijl kan ik doen om de gezondheid van mijn hart te verbeteren en om het risico op aandoeningen te verminderen?
  7. Is er bepaalde medicatie waardoor de risico’s verminderd kunnen worden? Zo ja, wat zijn dan de eventuele bijwerkingen? Zijn er specifieke voorzorgsmaatregelen waar iemand met hemofilie aan moet denken?
  8. Als ik een hartaandoening heb, wat kan ik dan doen om dit niet te laten verergeren?