Andere gezondheidsproblemen

Kanker

Alt tag

Er is tot op heden nog niet zo veel informatie beschikbaar over het hebben van kanker samen met een bloedingsstoornis zoals hemofilie. Vaak worden personen met een bloedingsstoornis niet geïncludeerd in studies rond kanker omwille van de onzekerheid die er heerst rond potentiële nevenwerkingen van nieuwe middelen op het gebied van de bloedstolling.

Op dit moment stelt men zich eigenlijk deze grote vragen: is het risico op kanker groter met hemofilie en is het behandelen van kanker moeilijker bij patiënten met een bloedingsstoornis? Het behandelen van kanker bij hemofiliepatiënten wordt bemoeilijkt door het potentiële risico op bloedingen geassocieerd met enkele invasieve ingrepen (zoals een biopsie) en de verstoringen die chemotherapie teweeg kan brengen ter hoogte van de bloedstolling. Erg belangrijk in de behandeling van kanker bij hemofiliepatiënten is een nauwe, hechte samenwerking tussen de behandelende hemofiliespecialist en andere specialisten.

Nierziekten

Er bestaan verschillende soorten nierziekten en nieraandoeningen die elk kenmerkende symptomen met zich meebrengen alsook specifieke behandelingen. Nierziekten worden vastgesteld via verscheidene onderzoeken zoals een bloedonderzoek, een onderzoek van urine, een echografie, een CT-scan en indien nodig een nierbiopsie. Indien een nieraandoening wordt vastgesteld, is de behandeling er in de eerste plaats op gericht om de nierfunctie te behouden en andere complicaties te voorkomen of te verminderen. Indien de nierziekte al een ver stadium bereikt heeft, kan dialyse of zelfs transplantatie nodig zijn.

Voor hemofiliepatiënten zal een gepaste behandeling uitgewerkt moeten worden door nauwe samenwerking van de behandelende hemofilie-arts en een specialist ter zake (een nefroloog in dit geval). Er is geen “standaardbehandeling”; het verschilt van patiënt tot patiëntMaar dankzij deze “op maat verzorgde” behandeling kan men een betere levenskwaliteit garanderen die past bij de patiënt en zijn omgeving.

Alt tag

Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) wordt gekenmerkt door een afname van de densiteit van de botten en een afbraak van het botweefsel en daardoor dus het hebben van een verhoogd risico op breuken. Hoewel osteoporose vaker bij ouderen voorkomt, is het toch iets wat kan voorkomen op eender welke leeftijd. Er zijn een aantal factoren die kunnen bijdragen tot osteoporose: geslacht, afkomst, leeftijd, lichaamsbouw, overmatig alcoholgebruik, roken, leeftijd, weinig lichaamsbeweging enz.

Gevolgen van osteoporose zijn onder andere het gemakkelijk breken van botten (van bijvoorbeeld de heup bij een val), een verlies van normale functionaliteit, minder onafhankelijkheid en veel pijn. De psychosociale impact mag dus ook niet onderschat worden.

Voor hemofiliepatiënten gaat de voorkeur uit naar een preventieve behandeling vanaf een jonge leeftijd (profylaxe behandeling). Het helpt om bloedingen te voorkomen en draagt bij tot een beter behoud van de botdensiteit. Maar ook een secundaire profylaxe behandeling heeft positieve effecten. Patiënten met ernstige artropathie die geen preventieve behandeling kregen, kunnen een hoger risico hebben op osteoporose. Ook co-morbiditeit zoals infectie met HIV of HCV kunnen leiden tot een verlies van botdensiteit.

Er wordt aangeraden om fysieke activiteiten uit te oefenen (lichaamsbeweging om de spieren/gewrichten te versterken) en eventueel de inname van calcium of vitamine D supplementen. Ook kleine aanpassingen in het dagelijks leven helpen. Samen met de behandelende arts kan er gekeken worden naar valpreventie (gevaar van losliggende vloer of slecht verlichte ruimtes).

Hypertensie

Hypertensie (of hoge bloeddruk) is een sluimerende aandoening die nefaste gevolgen kan hebben.

Alt tag

Het gaat gepaard met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden door cardiovasculaire aandoeningen of door beschadiging van de nieren. Het is één van de belangrijkste doodsoorzaken en elk jaar sterven talloze mensen aan de gevolgen van een hoge bloeddruk.

Je hebt last van hypertensie van zodra je bloeddruk gedurende een groot deel van de dag en wanneer men rust, hoger is dan 140/90 mm Hg. Het is niet altijd evident om vast te stellen of iemand al dan niet aan hypertensie lijdt. Maar het is wel iets wat behandeld kan worden.

Uit bepaalde studies is gebleken dat hemofiliepatiënten vaker last zouden hebben van hypertensie vergeleken met de gewone bevolking. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de incidentie van nierfalen hoger is bij patiënten met hemofilie. Een regelmatige check-up is dus aangewezen zodat een hoge bloeddruk tijdig vastgesteld kan worden en behandeld kan worden.

Obesitas

Obesitas (zwaarlijvigheid) is vandaag duidelijk aanwezig in onze maatschappij en steeds vaker zien we mensen die ermee te kampen hebben.

Het is het resultaat van een aantal verschillende factoren:

  • beperkte lichaamsbeweging;
  • onderliggende ziekte;
  • eetstoornis (ozlas vreetbuien);
  • Het eten van veel koolhydraten;
  • stress, slaaptekort of depressie;
  • genetische aanleg.
Alt tag

Daarnaast zijn er ook heel wat complicaties die geassocieerd worden met zwaarlijvigheid: het ontwikkelen van diabetes mellitus, hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen, atherosclerose (aderverkalking) verhoogde cholesterol, pijnlijke gewrichten… Het kan ook bijdragen tot het verder beschadigen van reeds aangetaste gewrichten bij hemofiliepatiënten.

Regelmatige, fysieke activiteiten worden dan ook ten zeerste aanbevolen aan patiënten met hemofilie. De behandelende arts kan de patiënt zeker en vast bijstaan bij het uitwerken van gepaste oefeningen die de patiënt ten goede komen. In veel gevallen is het ook aan te raden een fysiotherapeut te contacteren. Hij/zij kan de patiënt helpen bij het ontwikkelen van oefeningen zodat er vooruitgang geboekt kan worden